Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts
Get ginyB42 at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

femfum.comWe will show that the graphical-operational solution that made possible the transition from handwriting to print was carried out through a design project that arose from the process of minting of coins. We will also see that it can be proved, using quantitative methods, the existence of a multiple character set in the preparation of the 42-line Bible. Finally, we will present a digital catalogue of the types in the Bible that we have developed by means of digitalization, vectorialization and compositional simulation of characters and whose final result is this free software project.

Typ09 :: Mexico City


Mostraremos que la solución gráfico-operativa que hizo posible el paso de la caligrafía a la imprenta se realizó a través de un proyecto de diseño que partía del proceso de acuñación de monedas. Veremos también que se puede demostrar por procedimientos cuantitativos la existencia de una póliza múltiple en la confección de la Biblia de 42 líneas. Finalmente, presentaremos un catálogo digital de los tipos de la Biblia que hemos desarrollado mediante digitalización, vectorización y simulación compositiva de caracteres y cuyo resultado final es este proyecto de software libre.

Typ09 :: México DFUs mostrarem que la solució grafica-operacional que va fer possible la transició de la cal·ligrafia cap a l'impremta va ser per mitjà d'un projecte de disseny nascut del procés d'encunyació de monedes. També veurem que podem demostrar, utilitzant mètodes quantitatius, l'existència d'una pòlissa múltiple en la confecció de la Bíblia de 42 línies. Finalment, us presentarem un catàleg digital de tipus de la Bíblia que hem desenvolupat per mitjà d'una digitalizació, vectorització i simulació compositiva dels caràcters que, com a resultat final, genera aquest projecte de programari lliure.